دستورالعمل دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

دستورالعمل‌ چگونگی‌ برگزاري دوره های آموزشی‌ احکام تجارت و کسب‌ و کار
(موضوع ماده ١٤ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ ماده ١٢ قانون نظام صنفی‌)

ماده ١- تعاریف‌: در این‌ دستورالعمل‌، اصطلاحات زیر در معانی‌ مشروح به‌ کار برده می‌شود:
قانون: قانون نظام صنفی‌
اتاق ایران: اتاق اصناف ایران
اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان
اتحادیه‌: اتحادیه‌ صنفی‌ (شهرستانی‌، استانی‌ و کشوری‌)
مرکز آموزش: مراکز آموزش مورد تأیید اتاق ایران متقاضی‌: متقاضی‌ صدور و تمدید پروانه‌ کسب‌ و یا مباشرین‌ آنها
کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر سازمانهای‌ صنفی‌ شهرستان دوره های آموزشی‌: دوره های آموزشی‌ پیش‌نیاز صدور یا تمدید پروانه‌ کسب‌
ماده٢- اتاق شهرستان مکلف‌ است‌ دوره های آموزشی‌ را از طریق‌ مرکز آموزش خود یا از طریق‌ مرکز آموزش اتاق اصناف مرکز استان خود برگزار نماید. اتاق ایران می‌تواند در راستای‌ یکپارچه‌سازی‌ و استانداردسازی‌ محتوای‌ آموزشی‌، مطابق‌ بند (٢) ماده (٤٧) قانون نظام صنفی‌، نسبت‌ به‌ راه اندازی‌ سامانه‌ کشوری‌ آموزشهای‌ پیش‌نیاز صدور پروانه‌ کسب‌ اقدام نماید.
تبصره: استفاده اتحادیه‌های‌ کشوری‌ و استانی‌ از امکانات مراکز آموزش سایر اتاقهای‌ اصناف بلامانع‌ است‌.
ماده٣- عناوین‌ سرفصل‌های‌ آموزشی‌: سرفصل‌های‌ دوره های آموزشی‌ که‌ به‌ منظور کسب‌ آمادگی‌ و ارتقاء سطح‌ دانش‌ و آگاهی‌ واحدهای‌ صنفی‌ برگزار می‌شود، به‌ شرح زیر است‌:
الف) دوره های اجباری :
1)فقه بازار                    6 ساعت
2)قانون ومقررات نظام صنفی            3 ساعت
3)قوانین ومقررات مالیاتی            2 ساعت
4)قانون ومقررات شهرداری            1 ساعت
5)قانون ومقررات کاروتامین اجتماعی        1 ساعت
6)قانون ومقررات نیروی انتظامی            1 ساعت
7)قانون ومقررات تجارت الکترونیکی        1.5 ساعت
8)مشتری مداری                1.5 ساعت
9)مدیریت بازاریابی وفروش            3 ساعت

ب) دوره های اختیاری :
1)اصول سرمایه گذاری وهوش مالی        1.5 ساعت
2)مدیریت منابع انسانی                1.5 ساعت
3)اصول برندسازی                1.5 ساعت
4)مهارتهای ارتباطی                1.5 ساعت
تبصره ١: طی‌ تمامی‌ دوره های اجباری‌ مطابق‌ با زمان تعیین‌شده و طی‌ حداقل‌ ٣ ساعت‌ از دوره های اختیاری‌ جهت‌ شرکت‌ در آزمون پایان دوره ضروری‌ است‌.
تبصره ٢: متقاضیان دریافت‌ پروانه‌ کسب‌ در رسته‌های‌ مشمول قانون مواد خوردنی‌ و آشامیدنی‌ و آرایشی‌ و بهداشتی‌، مکلفند دوره آموزشی‌ آشنایی‌ با قوانین‌ و مقررات بهداشت‌ به‌ مدت (٥/١) ساعت‌ را جهت‌ شرکت‌ در آزمون پایان دوره طی‌ کنند.
ماده ٤- شیوه برگزاری‌ دوره های آموزشی‌ به‌ صورت حضوری‌، مجازی‌، مکاتبه‌ای‌ (با ارائه‌ کتاب یا جزوات) یا ترکیبی‌ از آنها خواهد بود. نمره نصاب قبولی‌ در آزمون پایان دوره آموزشی‌ در دوره های حضوری‌ ١٠ و در دوره های غیرحضوری‌، مکاتبه‌ای‌ یا ترکیبی‌ ١٢ است‌.
تبصره ١: در صورت عدم قبولی‌ متقاضی‌ در آزمون پایان دوره، شرکت‌ مجدد در آزمون با پرداخت‌ ٢٠ درصد از هزینه‌ دوره امکانپذیر خواهد بود.
تبصره٢: آموزش مکاتبه‌ای‌ صرفاً با ارائه‌ کتابها و جزواتی‌ امکان پذیر خواهد بود که‌ توسط‌ اتاق اصناف ایران تهیه‌ و به‌ تأیید دبیرخانه‌ هیأت عالی‌ نظارت رسیده باشد.
ماده ٥ - شرایط‌ مدرسین‌
مدرسینی‌ مجاز به‌ تدریس‌ دوره های آموزشی‌ موضوع این‌ دستورالعمل‌ خواهند بود که‌ حداقل‌ دانشنامه‌ تحصیلی‌ کارشناسی‌ ارشد مرتبط‌ با دوره یا دروس (درصورت وجود رشته‌ دانشگاهی‌ مرتبط‌) از مراکز آموزشی‌ مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ و یا گواهی‌ معادل از حوزه علمیه‌ را أخذ نموده باشند.
تبصره: در صورتی‌ که‌ مدرس فاقد مدرك دانشگاهی‌ مرتبط‌ مطابق‌ با صدر این‌ ماده باشد، باید حداقل‌ ٢ سال سابقه‌ تدریس‌ یا حداقل‌ ١٠ سال سابقه‌ فعالیت‌ اجرایی‌ در آن حوزه را داشته‌ باشد.
ماده ٦- حداکثر زمان برگزاری‌ کلاسهای‌ حضوری‌ در هر روز ٦ ساعت‌ است‌ و مدرس باید در هر جلسه‌ مطابق‌ فرم مرکز آموزش، حضور و غیاب نماید. در صورتی‌ که‌ متقاضیان بنا به‌ هر دلیل‌ در بیش‌ از یک‌ سوم زمان برگزاری‌ دوره غایب‌ باشند، می‌توانند در آزمون پایان دوره شرکت‌ کنند، اما نمره قبولی‌ این‌ متقاضیان ١٢ خواهد بود.
ماده ٧- شرایط‌ مکان برگزاری‌ دوره های آموزشی‌:
١- محل‌ آموزشگاه علاوه بر سهولت‌ دسترسی‌ متقاضی‌ باید در مکان یا طبقه‌ مجزا و مستقل‌ از فعالیت‌های‌ جاری‌ اتاق بوده و حداقل‌ دارای‌ ١ کلاس، ١ اتاق امور دفتری‌ و مدرسین‌، آبدارخانه‌ و سرویس‌ بهداشتی‌ مجزا باشد.
٢- تعداد افراد متقاضی‌ به‌ صورت حضوری‌ در یک‌ کلاس نباید از ٣٠ نفر بیشتر باشد.
٣- وجود لوازم و وسایل‌ کمک‌ آموزشی‌ مانند رایانه‌، ویدئو پروژکتور، یا وایت‌ برد، میز و صندلی‌ مناسب‌ آموزش و سایر وسایل‌ بر حسب‌ نیاز الزامی‌ است‌.
ماده ٨- تعرفه‌ شرکت‌ در دوره های آموزشی‌:
تعرفه‌ هر نفر برای‌ شرکت‌ در کلاس با مصوبه‌ کمیسیون نظارت شهرستان تعیین‌ خواهد شد و هزینه‌ چاپ و تکثیر جزوه آموزشی‌، پذیرایی‌ از متقاضی‌ و صدور گواهی‌ در تعرفه‌ فوق منظور خواهد شد. در صورت تعیین‌ تعرفه‌ آموزش از سوی‌ هیأت عالی‌ نظارت، این‌ مصوبه‌ برای‌ تمامی‌ تشکل‌ها و سازمانهای‌ صنفی‌ کشور لازم الاتباع خواهد بود.
 
ماده ٩- گواهینامه‌ پایان دوره:
پس‌ از اتمام دوره و کسب‌ موفقیت‌ در آزمون، به‌ متقاضی‌ گواهینامه‌ پایان دوره اعطا می‌گردد. گواهینامه‌ دارای‌ طرح یکسانی‌ است‌ که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات عالی‌ نظارت با همکاری‌ اتاق ایران تهیه‌ و به‌ سراسر کشور ابلاغ می‌ شود.
تبصره١- مدت اعتبار گواهی‌ ٥ سال است‌ و در صورت تغییر رسته‌ و یا جابجایی‌ واحد صنفی‌، متقاضی‌ نیازی‌ به‌ طی‌ مجدد دوره آموزش نخواهد داشت‌.
تبصره٢- گواهی‌نامه‌ پایان دوره آموزشی‌ به‌ امضای‌ رییس‌ اتاق (و در صورت تفویض‌ اختیار او، به‌ امضای‌ رییس‌ مرکز آموزش) می‌رسد و برای‌ اتحادیه‌های‌ سراسر کشور معتبر است‌.
ماده ١٠- نحوه ارزشیابی‌:
١- تنظیم‌ صورتجلسه‌ منضم‌ به‌ اسامی‌ شرکت‌کنندگان در آزمون ضروری‌ بوده و می‌بایست‌ نسخه‌ای‌ از آن توسط‌ مرکز آموزش نگهداری‌ شود. آموزشهای‌ غیرحضوری‌ و مکاتبه‌ای‌ باید به‌ صورتی‌ برگزار گردند که‌ سوابق‌ شرکت‌ در دوره و آزمون متقاضیان در دسترس باشد.
٢- محل‌ و زمان آزمونهای‌ حضوری‌، علاوه بر اعلام کتبی‌ به‌ متقاضی‌، حتی‌ المقدور از طریق‌ پست‌ الکترونیک‌ و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی‌ خواهد شد.
٣- آزمون پایان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابی‌ بوده و آزمون افراد بی‌سواد به‌ صورت شفاهی‌ انجام می‌شود. صورتجلسه‌ آزمون شفاهی‌ به‌ امضای‌ رییس‌ مرکز آموزش و متقاضی‌ رسیده و نسخه‌ای‌ از آن توسط‌ مرکز آموزش نگهداری‌ خواهد شد.
٤- فعالیت‌ مراکز آموزش به‌ صورت سالانه‌ توسط‌ کمیسیون نظارت ذی‌ربط‌ و اتاق اصناف ایران ارزیابی‌ می‌گردد. روسای‌ کمیسیونهای‌ نظارت مکلفند گزارشات مدنظر مراجع‌ نظارتی‌ در خصوص برگزاری‌ دوره های آموزشی‌ را برابر قالب‌های‌ اعلامشده ارسال نمایند.
ماده ١١- برگزاری‌ دوره های آموزشی‌ به‌ صورت حضوری‌ صرفاً در صورتی‌ مجاز است‌ که‌ طی‌ دوره های آموزشی‌، حداکثر ظرف مدت ١٠ روز امکانپذیر باشد. از زمان قبولی‌ متقاضی‌ در آزمون، گواهی‌نامه‌ پایاندوره آموزشی‌ حداکثر ظرف مدت یک‌ هفته‌ صادر و به‌ متقاضی‌ یا اتحادیه‌ ذیربط‌ تحویل‌ داده شود.
تبصره: دبیرخانه‌ هیأت عالی‌ نظارت، مکلف‌ است‌ حداکثر ظرف مدت ٦ ماه از تاریخ‌ ایجاد سامانه‌ کشوری‌ آموزشهای‌ پیش‌نیاز صدور پروانه‌ کسب‌، سامانه‌ صدور و تمدید پروانه‌ کسب‌ را به‌ نحوی‌ توسعه‌ دهد که‌ احراز طی‌ دوره آموزشی‌، صرفاً از طریق‌ ابزارهای‌ الکترونیکی‌ میسر شود.
ماده ١٢- آن دسته‌ از واحدهای‌ صنفی‌ که‌ توسط‌ مباشر اداره می‌گردد، مباشر مکلف‌ به‌ شرکت‌ در دوره آموزشی‌ بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب‌ پروانه‌ کسب‌ و یا مباشر جدید (قبل‌ از عزل مباشر قبلی‌) مکلف‌ به‌ گذراندن دوره آموزشی‌ خواهد بود.
ماده ١٣- این‌ دستورالعمل‌ مشتمل‌ بر (١٣) ماده و (١٠) تبصره، به‌ استناد ماده (١٤) آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده (١٢) قانون توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت عالی‌ نظارت با همکاری‌ اتاق اصناف ایران در تاریخ‌ ١٢/١١/١٤٠٠ تهیه‌ گردید.
اتاقهای‌ اصناف مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه از زمان تصویب‌ این‌ دستورالعمل‌، فعالیت‌های‌ خود را با این‌ مقررات منطبق‌ نمایند.
 

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش