آئین نامه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفي)
تعاريف :
ماده ۱ـ تعاريف:
۱ـ قانون: قانون نظام صنفي.
۲ـ کميسيون: کميسيون نظارت شهرستان.
۳ـ اتاق: اتاق اصناف شهرستان.
۴ـ اتحاديه: اتحاديه صنفي.
۵ـ هيأت مديره: هيأت مديره اتحاديه.
۶ـ بازرس: بازرس اتحاديه.
۷ـ داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان.
۸ـ انتخابات: انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه.
۹ـ هيأت اجرايي:  هيأت اجرايي برگزاري انتخابات.
10ـ سامانه: سامانه برگزاري انتخابات تشکل‌هاي صنفي به نشاني election.iranianasnaf.ir
شرايط انتخاب‌کنندگان
ماده ۲ـ داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)
تبصره ـ هر فرد صنفي در انتخابات داراي يک حق رأي مي‌باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يک پروانه کسب در همان صنف.
شرايط انتخاب‌شوندگان
ماده ۳ اصلاحی– شرایط داوطلبان عبارت است از:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران (برابر شناسنامه).
اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوی اسلامی ایران (استعلام از وزارت اطلاعات).
نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).
عدم ممنوعیت تصرف در اموال، حجر، ورشکستگی و افلاس (استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).
عدم اعتیاد به مواد مخدر (استعلام از نیروی انتظامی).
عدم اشتهار به فساد (استعلام از نیروی انتظامی).
داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه (برابر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).
حداکثر سن در زمان ثبت نام ۷۵ سال (برابر شناسنامه).
داشتن پروانه کسب دائم معتبر (استعلام از اتاق).
تبصره- پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده، واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
داشتن وثاقت و امانت
تبصره ۱- اصل بر وثاقت و امانت است مگر وجود آرای قطعی مراجع قضایی (در محکومیت­های مربوط به زایل شدن ویژگی های مذکور از قبیل خیانت در امانت) یا مصوبه کمیسیون مبنی بر تخلفات مالی.
تبصره ۲- محرومیت ناشی از تبصره های فوق به جز محرومیت­های اجتماعی ناشی از ارتکاب جرایم که تابع مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است، در سایر موارد شش سال از تاریخ مصوبه کمیسیون بوده و پس از گذشت این مدت رد صلاحیت داوطلب به موجب بند (۱۰) امکان پذیر نخواهد بود.
ماده ۴ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زيرنظر رييس کميسيون و با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:
۱ـ سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به عنوان رييس).
۲ـ يکي از اعضاي هيأت رييسه اتاق به انتخاب هيأت رييسه، مشروط بر اينکه فرد  مذکور داوطلب عضويت در هيأت مديره نباشد.
۳ـ استانداري در مرکز استان و فرمانداري در ساير شهرستان‌ها.
ماده ۵ـ محل استقرار هيأت اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأي توسط هيأت اجرايي با همکاري اتحاديه مربوط تعيين مي‌گردد. مراحل انتخابات بشرح اين آيين‌نامه بصورت الکترونيکي صورت مي‌پذيرد همچنين در صورت گستردگي و شرايط جغرافيايي شهرستان، هيأت اجرايي مي‌تواند نسبت به افزايش محل اخذ رأي و تعيين اعضاي متناظر دستگاه‌هاي ذيربط اقدام نمايد. ناظران فوق‌الذکر تحت مديريت هيأت اجرايي کليه وظايف آن را در شعب فرعي برعهده خواهند داشت.
ماده ۶ اصلاحی- کميسيون موظف است شش ماه قبل از پايان عمرقانوني هر اتحاديه، دستور انجام مقدمات برگزاري انتخابات آن اتحاديه را به هيأت اجرايي صادر نموده تا انتخابات در موعد مقرر برگزار گردد. هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور کمیسیون، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، نشاني سامانه و شرايط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا جهت ثبت‌نام حداقل به مدت پانزده تا حداکثر سی روز اقدام نمايند.
تبصره ۱ اصلاحی– فراخوان ثبت‌نام از طریق انتشار آگهي در روزنامه محلي و ارسال پيامک براي کليه اعضاء به شماره تلفن همراهی که در زمان تقاضای صدور پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف ثبت نموده اند، انجام میگردد. کلیه ابلاغ­های مربوط به این آیین نامه و نیز شرکت در روش الکترونیکی غیرحضوری صرفاً از طریق شماره مزبور انجام خواهد پذیرفت. ارسال پیامک بر روی شماره فوق، ابلاغ محسوب شده و کلیه آثار ابلاغ بر آن مترتب می­گردد. در صورت تغییر شماره تلفن همراه، شخص موظف به ثبت شماره جدید خود در سامانه ایرانیان اصناف بوده و در غیر اینصورت اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدام خواهد بود.
تبصره ۲ اصلاحی– داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه نسبت به ثبت ­نام و بارگذاري مدرک تحصيلي و عکس پرسنلي خود جهت ثبت ‌نام اقدام نمايند. در صورتی که داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای سابقه عضویت باشد مکلف است، اقدام به بارگذاری اعتبارنامه خود نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره۳ ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون (۸/۸/۱۳۹۲)، عضويت افراد در هيأت مديره بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي‌باشد.
تبصره ۴- افراد زير نمي‌توانند در اولين دوره انتخابات بعدي هيأت مديره داوطلب شوند:
۱ـ اعضاي معزول هيأت مديره.
۲ـ اعضاي هيأت مديره يا داوطلباني که استعفاء و يا انصراف آنان به تشخيص کميسيون موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.
تبصره ۵ ـ افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نمايند. ارايه مدارک رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به کار (صدور اعتبارنامه) در هيأت مديره الزامي است.
ماده ۷ اصلاحی- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های تا ۱۰۰۰ عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه­های بیش از هزار عضو کمتر از ۱۵ نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده ۸ این آیین­نامه ارسال نماید. ملاک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است.
تبصره ۱ –  حذف
تبصره ۱ –  حذف
ماده ۸ اصلاحی- به منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیته­ای با ترکیب نمایندگان دستگاه­های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا صورت می­گیرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس).
سازمان تعزیرات حکومتی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
دو نفر از اتاق اصناف به انتخاب هیأت رییسه آن، مشروط بر اینکه خود داوطلب انتخابات نباشند.
ماده۹ـ کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان، حداکثر ظرف يک ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده ۳ اين آيين‌نامه از مراجع ذي‌ربط استعلام و اعلام نظر نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت‌هاي مذکور به منزله تأييد است.
تبصره۱ـ انجام استعلام از مراجع مقرر در ماده ۳ اين آيين‌نامه درحدود وظايف قانوني آنها و شرايط مرتبط بوده و کميته بايد از ترتيب اثر دادن به اظهارنظرهاي مبهم (از قبيل به مصلحت نمي‌باشد، موافقت موقت، مشروط، يکساله و جايز نيست) خودداري نمايد. بديهي است اين‌گونه  اظهار نظرها در ردصلاحيت داوطلبان تأثيري ندارد.
تبصره ۲ـ کميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذکور مي‌تواند ظرف مدت يک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کميته تسليم نمايد. در صورت عدم تأييد، رييس کميته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وي را در کميسيون مطرح نمايد. نظر کميسيون در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰ـ چنانچه تعداد داوطلبان تأييد شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره و بازرس اتحاديه باشند، هيأت اجرايي مي‌بايست نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد، در غير اينصورت کميسيون مي‌بايست نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.
برگزاري انتخابات
ماده ۱۱ اصلاحی-  هیأت اجرایی پس از دریافت فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت شده موظف است نسبت به صدور فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل یا سامانه أخذ رای، تعداد اعضای اصلی و علی­البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حایز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید. فراخوان نباید کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات باشد.
تبصره اصلاحی- فراخوان برگزاری انتخابات از طریق انتشار آگهي در روزنامه محلي و ارسال پيامک براي کليه اعضاء به شماره تلفن همراهی که در زمان تقاضای صدور پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف ثبت نموده­اند، انجام می­گیرد. کلیه ابلاغ­های مربوط به این آیین نامه و نیز شرکت در روش الکترونیکی غیرحضوری صرفاً از طریق شماره مزبور انجام خواهد گرفت. ارسال پیامک بر روی شماره مزبور، ابلاغ محسوب شده و کلیه آثار ابلاغ بر آن مترتب می گردد. در صورت تغییر شماره تلفن همراه، شخص موظف به ثبت شماره جدید خود در سامانه ایرانیان اصناف می¬باشد؛ در غیر این صورت اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدام خواهد بود.
ماده 12ـ ملاک فهرست رأي دهندگان آخرين آمار سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب به نشاني Iranianasnaf.ir است. اتحاديه موظف به بروز رساني اطلاعات خود در سامانه مذکور مي‌باشد.
تبصره‌ـ در صورت درخواست داوطلبان، هيأت اجرايي موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيارآنان قرار دهد.
ماده ۱۳ اصلاحی- انتخابات اتحادیه های صنفی همزمان به صورت الکترونیکی (حضوری و یا غیرحضوری) انجام می­گیرد. هیأت اجرایی مکلف است ترتیب برگزاری هر دو روش را فراهم نموده و رأی دهندگان می¬توانند صرفاً به یکی از دو روش فوق در انتخابات شرکت نمایند. هيأت اجرايي حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دريافت فهرست داوطلبان تأييد شده موظف است به منظور آشنايي بيشتر اعضاي اتحاديه با داوطلبان، فهرست اسامي و ميزان تحصيلات آنان را در سامانه منتشر نمايد.
ماده ۱۴ اصلاحی- دارندگان پروانه کسب مي‌توانند با مراجعه به محل انتخابات و استقرار در محل اخذ رأي یا مراجعه به سامانه، با مشاهده تصوير و نام و نام خانوادگي، افراد مورد نظر خود را انتخاب نمايند.
ماده ۱۵ اصلاحی- وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:
۱ـ صدور مجوز ورود به محل أخذ رأي یا سامانه براي برگزارکنندگان انتخابات.
۲ـ اطمينان از صحت عملکرد تجهيزات رأي‌گيري.
۳ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأي در خصوص روش الکترونیکی حضوری. (موارد استثناء با مجوز رييس هيأت اجرايي مي‌باشد).
۴ـ نصب راهنماي مراحل رأي‌گيري الکترونيکي در محل اخذ رأي و سامانه.
۵- تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي اعضا صنف و اصل يا تصوير پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر. (بديهي است ضمن اخذ رأي از دارندگان پروانه کسب که اسامي آن‌ها در سامانه ثبت نشده مراتب جهت رسيدگي به تخلف عدم ثبت اطلاعات در سامانه به کميسيون گزارش خواهد شد). این موضوع در خصوص افرادی که به صورت غیرحضوری در انتخابات شرکت می­نمایند به صورت خودکار توسط سامانه انجام می­گیرد.
۶- اختصاص کارت الکترونيکي رأي‌گيري به هر رأي دهنده جهت استقرار وي در محل اخذ رأي در روش حضوری و اختصاص رمز یکبار مصرف در روش غیرحضوری .
۷- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل أخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‌گيري.
تبصره- درصورتي‌که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد، مي‌بايست با تنظيم صورتجلسه‌اي انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد. تأمين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيأت اجرايي بر عهده نيروي انتظامي خواهد بود.
۸- تمديد ساعت رأي‌گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيأت اجرايي با تنظيم صورتجلسه.
۹- اعلام نتيجه شمارش آراء مأخوذه توسط رييس هيأت اجرايي پس از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر يک از داوطلبان (داوطلبان در صورت تمايل مي‌توانند در جلسه حضور داشته باشند).
تبصره ــ ناظران مستقر در شعب فرعي موظفند پس از اعلام نتيجه شمارش آراء نسبت به تنظيم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کليه اوراق و مدارک انتخاباتي به شعبه اصلي منتقل نمايند.
۱۰-ارسال صورتجلسه انتخابات براي کميسيون، اتاق و اتحاديه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پايان شمارش آراء.
ماده ۱۶- نحوه و کيفيت شمارش آراء:
۱ـ چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‌شود.
۲ـ آراء سفيد، رأي باطل محسوب و جزء آراء مأخوذه در صورتجلسه قيد خواهد شد.
۳ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آن‌ها با توافق ذينفعان در غير اين‌صورت از طريق قرعه‌کشي توسط هيأت اجرايي در حضور آنان انجام مي‌شود.
ماده ۱۷ اصلاحی– انتخابات اتحادیه­ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، هیأت اجرایی مکلف است مطابق ماده (۱۱) این آیین­نامه، نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید. 
ماده ۱۸ـ در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز کاري پس از انتخابات، هيأت اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت کتبي از اعضاي هيأت مديره و بازرس نسبت به تحويل اعتبار نامه‌هاي آنها (با امضاي رييس کميسيون) اقدام نمايد و در صورت درخواست منتخبين با رعايت ماده ۲۳ قانون و تبصره‌هاي ذيل آن تعيين سمت انجام خواهد شد. بديهي است در هيأت مديره‌هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هيأت مديره است.
رسيدگي به شکايات
ماده ۱۹- رسيدگي به شکايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:
۱ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند، مي‌توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايت خود را با ذکر دليل به کميسيون تسليم نمايند.
۲ـ رييس کميسيون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبين، موضوع را در اولين جلسه کميسيون که از يکماه تجاوز ننمايد مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.
۳ـ در صورت اعتراض شاکي به رأي کميسيون (ظرف مدت ۳ روز پس از ابلاغ)، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر مدت سه روز کاري شکايت شاکي را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن به دبير‌خانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد.
۴ـ دبير‌خانه هيأت عالي نظارت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و کارشناسي قرار داده و در صورت تشخيص کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم گيري در هيأت عالي نظارت مطرح نمايد. در غيراينصورت شاکي مي‌تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.
تبصره ـ در صورتي‌که هيأت عالي نظارت اختيارات مندرج در بند‌هاي (الف) ماده(۵۵) قانون را به کميسيون نظارت مرکز استان‌ها واگذار کند، در اين صورت کميسيون مزبور در چارچوب اختيارات تفويضي اقدام مي‌نمايد.
اسقاط شرايط اعضاء هيأت مديره
ماده ۲۰ اصلاحی– اسقاط شرایط اعضای هیأت مدیره و بازرس
۱- چنانچه هر يک از اعضاء هيأت مديره و بازرس در طول دوران تصدي، مواردي از شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه را حسب اعلام مراجع ذیربط از دست بدهد، مراتب به رييس کميسيون نظارت اعلام مي‌گردد.
۲ـ رييس کميسيون مراتب را بطور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي‌نمايد.
۳ـ فرد معترض مي‌تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ، به کميسيون ارائه نمايد.
۴ـ کميسيون مي‌بايست در اولين جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعيه وي به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، رأي کميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است. در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، رییس کمیسیون نسبت به جايگزيني علي البدل اقدام مي‌نمايد.
تبصره- در صورتی که عضو هیأت مدیره دارای بیش از یک پروانه کسب از همان اتحادیه صنفی باشد، صرف فقدان اعتبار یکی از پروانه­های مزبور سبب اسقاط شرایط وی نخواهد شد.
ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور هر يک از اعضاي هيأت اجرايي، عضو حاضر موظف است موضوع را به رييس کميسيون اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.
ماده ۲۲ـ پس از اتمام عمر قانوني هيأت مديره و بازرس، هيأت اجرايي موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هيأت مديره و بازرس جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتحاديه اعم از منقول و غير منقول و کليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه‌اي به هيأت مديره جديد اقدام نمايد.
ماده ۲۳ ـ افراد صنفي به هيچ وجه نمي‌توانند توامان عضو هيأت مديره دو يا چند اتحاديه باشند.
ماده ۲۴ـ کميسيون موظف است براي انتخاب افراد جايگزين (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون) با حداقل يک‌و‌نيم برابر تعداد افراد مورد نياز و با رعايت مقررات اين آيين‌نامه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.
ماده ۲۵ـ در صورت عدم تشکيل اتاق در شهرستان‌هاي جديد التأسيس، کميسيون مي‌تواند موقتاً افرادي را از بين معتمدين صنفي به عنوان نماينده اتاق در هيأت اجرايي و کميته تعيين نمايد.
ماده ۲۶ـ در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيأت اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً عدم برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت بايد نسبت به راه‌اندازي سامانه انتخابات و استانداردسازي تجهيزات رأي‌گيري بطور يکسان در سطح کشور و بر خط نمودن کليه استعلامات موضوع اين آيين‌نامه با همکاري دستگاه‌هاي استعلام شونده اقدام نمايد. تهيه و آماده نمودن تجهيزات رأي‌گيري بر عهده اتاق و اتحاديه‌هاي صنفي است.
ماده ۲۸ الحاقی– در صورت عدم تحقق حدنصاب­های مقرر در این آیین نامه در خصوص فراخوان ثبت نام و کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیسیون صرفاً برای یک مرتبه دیگر فرآیند برگزاری انتخابات را از ابتدا تجدید می¬نماید. در صورت عدم تحقق حدنصاب¬های مزبور در موارد مطروحه، در صورت وجود اتحادیه همگن یا مشابه، کمیسیون مکلف به ادغام اتحادیه در اتحادیه موصوف بوده و در غیر اینصورت (عدم وجود اتحادیه همگن یا مشابه)،  تا زمان تشکیل اتحادیه مشابه یا همگن، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی به اتاق اصناف ذی¬ربط واگذار می­گردد.   
ماده ۲۹ الحاقی– تعداد داوطلبان بازرس جهت برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی حداقل سه نفر است. در فرآیند برگزاری انتخابات، در صورت تحقق حدنصاب های مربوط به هیأت مدیره و عدم تحقق حدنصاب های مربوط به بازرس در هر یک از مراحل فراخوان ثبت نام یا  بررسی و تطبیق شرایط، ، فراخوان ثبت نام صرفاً  یک نوبت  برای بازرس تجدید خواهد شد.
تبصره- در صورت عدم تحقق نصاب موضوع این ماده، کمیسیون مطابق ماده (۲۸) اقدام خواهد نمود.

اصلاحات و الحاقات این آیین نامه طی نامه شماره 300696/60 ، 17/12/1400 قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت به ادارات کل استانها ابلاغ شده است.

HTML | DOM Window Print() method

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش